PUER

Zakres zajęć              

Czynne od poniedziałku do soboty w godzinach ustalanych indywidualnie
Cennik usług podajemy przy pierwszej wizycie

Konsultacje i diagnozy
Diagnoza integracji sensorycznej (2-3 spotkania) 50 min.
Diagnoza i ocena funkcjonalności ręki 50 min.
Diagnoza fizjoterapeutyczna | ocena rozwoju ruchowego 50 min.
Diagnoza logopedyczna | neurologopedyczna 50 min.
Objawowa ocena odruchów 50 min.
EEG Biofeedback 50 min.
Diagnoza ADOS-2 50 min.
Skonstruowanie indywidualnego programu do pracy
Wydanie pisemnej opinii

Oferta dla niemowląt
Integracja sensoryczna Tarapia indywidualna 40-50 min
Terapia neurorozwojowa niemowląt Tarapia indywidualna 40-50 min.
Terapia NeuroTaktylna Tarapia indywidualna 40 min.
Masaż Shantala Tarapia indywidualna 40 min.
Terapia neurologopedyczna | Terapia karmienia Tarapia indywidualna 45 min.

Oferta dla dzieci i młodzieży
Integracja sensoryczna Terapia indywidualna 50 min.
Terapia ręki Terapia indywidualna 50 min.
Fizjoterapia Terapia indywidualna 50 min.
Korekcja wad postawy 50 min.
Terapia metodą FITS 50 min.
Masaż Shantala Terapia indywidualna 50 min.
Kinesiotaping Indywidualnie / Do zajęć
Logopedia Terapia indywidualna 40-50 min.
Neurologopedia Terapia indywidualna 50 min.
Terapia NeuroTaktylna Terapia indywidualna 50 min.
Terapia pedagogiczna | Terapia ogólnorozwojowa Terapia indywidualna 50 min.
Terapia behawioralna Terapia indywidualna 50 min.
Surdopedagogika | Tyflopedagogika | Oligofrenopedagogika Terapia indywidualna 50 min.
Socjoterapia Terapia indywidualna 50 min.
Terapia dysleksji | Wczesna nauka czytania Terapia indywidualna 50 min.
ACC komunikacja alternatywna i wspomagająca Terapia indywidualna 50 min.
Terapia integracji odruchów dynamicznych i posturalnych Terapia indywidualna 50 min.
Terapia odruchów wzrokowo-słuchowych Terapia indywidualna 50 min.
Repattering odruchów dysfunkcyjnych i patologicznych Terapia indywidualna 50 min.
Integracja odruchów ustno-twarzowych - rozwój mowy Terapia indywidualna 50 min.
Język angielski dla dzieci Terapia indywidualna 50 min.
Terapia polisensoryczna Terapia indywidualna 50 min.
EEG Biofeedback Terapia indywidualna 50 min.
Psycholog dla dzieci i młodzieży Terapia indywidualna 50 min.

Zajęcia grupowe
Terapia wygaszania odruchów metodą Sally Goddard 50 min.
TUS Trening umiiejetności społecznych 50 min.
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 50 min.
Muzykoterapia | Bajkoterapia | Artyterapia | Sensoplastyka 50 min.
Język angielski dla dzieci 45 min.

Oferta dla dorosłych
Neurologopedia Terapia indywidualna 60 min.
Terapia NeuroTaktylna Terapia indywidualna 50 min.
EEG Biofeedback Terapia indywidualna 50 min.
Psycholog dla dorosłych Terapia indywidualna 50 min.
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców Terapia grupowa 50 min.Zamknij okno