PUER

Klauzula informacyjna            

Wpisywane w formularz kontaktowy przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest PUER-Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul.Borowe Pole 7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego.

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą tylko przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego, a także za pomocą adresu mailowego gabinet@puer-zawiercie.pl
 

Zamknij okno