PUER Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny to miejsce w którym zapewniamy kompleksową opiekę terapeutyczną i wspomaganie rozwoju od chwili narodzin dziecka. Oferujemy kompleksowe konsultacje, diagnozę i terapię.

W naszej placówce znajdziecie:


• Psychologa • Socjoterapeutę • Psychoterapeutę • Pedagoga • Logopedę/neurologopedę • Fizjoterapeutę • Terapeutę FITS •
• Terapeutę Autyzmu całościowych zaburzeń rozwojowych • Terapeutę SI integracji sensorycznej • Terapeutę przetwarzania słuchowego •
• Tyflopedagoga • Surdopedagoga • Oligofrenopedagoga • Terapeutę Neurotaktylnego • Terapeutę odruchów • Terapeutę NDT Bobath •

🟣 Diagnozujemy dzieci w kierunku autyzmu narzędziem ADOS-2 🟣


Ponadto:


• Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży (TUS) • Terapia w Sali Doświadczania Świata •
• Terapia ręki • Terapia Metodą Warnkego • Sensoplastyka • Arteterapia • Poranny Krąg • Masaż Shantala •
• Instruktaż pielęgnacyjny dla niemowląt • Dogoterapia • Warsztaty dla rodziców •

Podczas konsultacji odpowiadamy na pytania nurtujące rodziców, a także pozwalamy rozwiać wszelkie wątpliwości.
Wizyta u nas daje możliwość wczesnego wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości i wsparcie dziecka w rozwoju.
Wirtualny spacer

PUER - Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny

  https://facebook.com/puerzawiercie
https://facebook.com/puer.fizjoterapia      
  https://instagram.com/puer.integracjasensoryczna
https://instagram.com/puer.fizjoterapia