Powrót

Każdy z nas boryka się na co dzień z mniejszymi i większymi problemami. Odpowiedzialność, której wymaga się od dorosłych ludzi wiąże się z koniecznością przezwyciężania wielu trudności. W nawale codziennych obowiązków łatwo zapomnieć, że problemy dotykają ludzi w każdym wieku, nawet najmłodszych. Choć dziecięce troski różnią się od naszych, nie należy ich bagatelizować. W przypadku drobnych spraw wystarczy jedynie dobra rada i przytulenie rodzica, jednak zdarzają się problemy większej wagi. Ich szybkie rozwiązanie pozwoli często uniknąć konsekwencji w przyszłym, dorosłym życiu naszych podopiecznych.

Dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, czują się całkowicie bezpiecznie tylko w środowisku domowym. Wizyta w gabinecie mogłaby stać się dla nich źródłem dodatkowego stresu. Rozmowa online pomoże im przełamać lęk. Oprócz tego podczas konsultacji dziecku towarzyszy rodzic, a pierwszą rozmowę psycholog odbywa wyłącznie z rodzicem. Nasi specjaliści udzielają porad dla dzieci na każdym etapie rozwoju. Stawiają wstępne diagnozy zaburzeń takich jak autyzm, zespół Aspergera, ADHD i dysleksja. Pomagają również w walce z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi (m.in. lękami, nerwicą, depresją), psychosomatycznymi (m.in. bólami brzucha) oraz problemami psychologicznymi dzieci przewlekle chorych i ich rodziców. Oprócz trudności przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym, konsultujemy problemy nastolatków w okresie dojrzewania. Na profesjonalną poradę liczyć mogą rodzice, którzy nie wiedzą jak rozmawiać z dzieckiem sprawiającym problemy, zastanawiają się jak przygotować je do rozwodu lub wyjazdu za granicę, albo nękają ich wątpliwości dotyczące stosowanych metod wychowawczych.

Konsultacje psychologiczne – spotkania z psychologiem mające na celu zebranie informacji na temat zgłaszanego problemu, postawienie diagnozy i wybranie najlepszej formy pomocy. Konsultacje psychologiczne poprzedzają każdą formę pomocy psychologicznej.

Konsultujemy trudności: depresja, CHAD, nerwica, lęki, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym, uzależnienia, zaburzenia osobowości, ból emocjonalny, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia emocjonalne, zespół stresu pourazowego, niskie poczucie własnej wartości, fobie, natręctwa, mobbing, przemoc w rodzinie, wszelkie trudności natury psychicznej, osoby po udarze Rodzicu jeśli zauważyłeś u swojego niepokojące zachowanie, nie wiesz co zrobić – skonsultuj się z nami.

Psychoedukacja ma na celu przekazywanie wiedzy o danym problemie zgodnie z aktualną wiedzą psychologiczną:
• Psychoedukacja rodziców zorientowana jest przede wszystkim na udzielenie informacji na temat prawidłowego rozwoju dzieci, zaburzeń psychicznych okresu dzieciństwa i adolescencji oraz sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem potrzeb dziecka i jego możliwości rozwojowych. Prowadzona jest w formie konsultacji indywidualnych oraz zajęć warsztatowych.
• Psychoedukacja dzieci i młodzieży przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym w formie zajęć grupowych (trening umiejętności społecznych).
• Psychoedukacja dla bliskich osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego lub cierpiących na choroby somatyczne w formie indywidualnej i grupowej.

Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży dotycząca problemów rozwojowych, szkolnych, wychowawczych, adaptacyjnych, trudności w obszarze poczucia własnej wartości, relacji, motywacji.


PUER - Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny