Powrót

Rejestrowanie bodźców dopływających z ciała jak i z otaczającego świata wyznacza podstawy rozwoju dziecka. Doświadczenia zmysłowe stymulują rozwój zarówno w życiu płodowym, jak i tuż po narodzinach, kiedy to noworodek integruje odbierane wrażenia zmysłowe i dzięki temu uczy się rozumieć otaczający go świat. Wszystkie zmysły pełnią ważną rolę w życiu człowieka.

Cel i przebieg terapii polisensorycznej:

Podstawowym celem terapii polisensorycznej jest stymulowanie percepcji płynącej ze wszystkich kanałów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, węchowego, dotykowego, smakowego, ruchowego. W tym celu proponujemy atrakcyjne zabawy dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka. Terapia polisensoryczna stymuluje rozumienie świata, ma działanie rozluźniające, rozwija kreatywność i poczucie sprawstwa, wpływa na poszerzanie umiejętności manualnych, jest okazją do świetnej zabawy w bezpiecznej i sprzyjającej dla dziecka atmosferze.


PUER - Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny