Powrót

Program MNRI® Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych Svetlany Masgutovej polega na ponownym kształtowaniu, tworzeniu schematu i integracji odruchów.
Założeniem tego programu jest usprawnianie zaburzonych schematów odruchów uniemożliwiających harmonijny rozwój integracji sensomotorycznej oraz motoryki kontrolowanej człowieka. Sensomotoryczne integrowanie nieprawidłowo funkcjonujących odruchów (dysfunkcjonalnych i patologicznych) lub wsparcie procesu ich dojrzewania udostępnia układowi „CIAŁO-MÓZG” prawidłowe ich funkcjonowanie.

Techniki programowe MNRI® Repatterning Integracja Schematów Odruchów zalecane są w przypadkach:
• porażenia mózgowego,
• autyzmu,
• nadpobudliwości psychoruchowej,
• zespołów genetycznych,
• trudności w nauce,
• zaburzonej koncentracji uwagi i skupienia,
• zaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja),
• występowania lęków i fobii,
• opóźnienia rozwoju psychomotorycznego,
• zaburzonego rozwoju mowy.


PUER - Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny