Powrót

Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Zakres diagnozy i terapii dzieci:
• diagnoza neurologopedyczna,
• badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń mowy u dzieci,
• terapia mowy i myślenia,
• terapia funkcji życiowych ( jedzenie z łyżeczki, połykanie, odgryzanie, przeżuwanie),
• wczesna diagnoza neurologopedyczna dzieci ryzyka,
• terapia zaburzeń artykulacyjnych,
• rehabilitacja zaburzeń odbioru i produkcji mowy (w wyniku afazji,dyzartrii, innych zaburzeń neurologicznych),
• terapia jąkania,
• terapia z wykorzystaniem AAC.

Badanie neurologopedyczne niemowląt:

Szczególnie zapraszam mamy z najmłodszymi dziećmi już od 8 m.ż, jeśli urodziły się:
• przedwcześnie,
• w wyniku cesarskiego cięcia,
• z niską wagą urodzeniową,
• obciążeniami dziedzicznymi,
• małą liczbą pkt. Apgar po porodzie,
• niedotlenieniem,
• cechami wad wrodzonych,
• innymi powikłaniami okołoporodowymi,
• rozwojem, który niepokoi rodziców (zwłaszcza w zakresie zabawy, nawiązywania przez dziecko kontaktu z najbliższym otoczeniem, komunikowania się).

Neurologopeda zbada i oceni:
• słuch fizyczny dziecka;
• budowę twarzoczaszki i aparatu mowy (np. języka, wędzidełka);
• odruchy ustno-twarzowe (otwierania ust, ssania, przełykania, szukania,i inne);
• percepcję wzrokową;
• percepcję słuchową;
• wrażliwość na bodźce dotykowe;
• sposób komunikowania się i reakcji na otoczenie.

Szybkie dostrzeżenie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka, zwłaszcza w pierwszym roku jego życia, pozwoli na postawienie trafnej diagnozy i ukierunkowanie działań terapeutycznych.

Usługi:

1. Diagnoza neurologopedyczna – obejmująca 3 - 4 spotkania:
• wywiad diagnostyczny z rodzicami,
• obserwacja dziecka,
• przekazanie raportu z diagnozy.
Badanie w zakresie:
• komunikacji językowej;
• funkcji poznawczych;
• pamięci;
• percepcji;
• praksji;
• artykulacji;

2. Program terapeutyczny – jest programem skonstruowanym na potrzeby indywidualne dziecka. Opracowanie go możliwe jest po diagnozie neurologopedycznej. Przewiduje on ogólny zakres ćwiczeń poszczególnych sfer rozwoju na ok 6 miesięcy oraz pierwszą sekwencję stymulacyjną zaprezentowaną rodzicom w trakcie przekazania programu. Sekwencja obejmuje ćwiczenia ułożone wg ścisłego planu do codziennego wykonywania w domu przez okres 1 miesiąca.

3. Konsultacja neurologopedyczna – jednorazowe badanie, podczas którego udzielona zostaje porada dotycząca obecnego rozwoju dziecka i wytyczenie najbliższego kierunku działania terapeutycznego.

4. Terapia neurologopedyczna – obejmuje ćwiczenia oddechowe, emisyjne, artykulacyjne, komunikacyjne, masaże logopedyczne i inne wspierające i rozwijające mowę dziecka.


PUER - Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny