Powrót

Głównymi założeniami terapii neurorozwojowej opartej o koncepcję metody NDT-Bobath są:

• wnikliwa obserwacja i ocena możliwości pacjenta z uwzględnieniem jakości ruchu
• normalizacja napięcia mięśniowego
• hamowanie nieprawidłowych odruchów
• zastosowanie odpowiednich technik wspomagania oraz stymulacji
• wyzwalanie ruchów i kontrolowanie ich przebiegu wspomaganiami z punktów kluczowych (punktów kontroli ruchu)
• utrzymywanie pełnej kontroli ruchomości w stawach
• wyrabianie kontroli postawy i najbardziej jak to jest możliwe zbliżonych do prawidłowych wzorców / reakcji ruchowych
• wykorzystanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach


Terapia kierowana jest przede wszystkim do dzieci z:


• mózgowym porażeniem dziecięcym
• nieharmonijnym lub opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
• zaburzeniami napięcia mięśniowego (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe)
• cechami asymetrii w ułożeniu ciała
• wadami wrodzonymi
• chorobami nerwowo-mięśniowymi
• zespołami genetycznymi
• dzieci przedwcześnie urodzonych

Wczesne wdrożenie terapii neurorozwojowej nie tylko pozwala zadbać o właściwe postępowanie, ale też ułatwia dalszy prawidłowy rozwój. Terapia neurorozwojowa jest każdorazowo indywidualnie dopasowywana do problemu dziecka przez terapeutę.


PUER - Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny