Powrót

Terapia pedagogiczna skierowana jest do:
• dzieci o nieharmonijnym rozwoju
• dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
• dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
• dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

Terapia pedagogiczna to zajęcia, prowadzone różnymi metodami i technikami, które mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych.
Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.


PUER - Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny