Powrót

Do kogo skierowana jest terapia ręki?


Do dzieci, które:

• nie lubią rysować,
• mają kłopoty z cięciem, lepieniem, wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików,
• kreślą niedokładne szlaczki, literki,
• nieprawidłowo trzymają ołówek, ściskają go za lekko, lub za mocno,
• mają trudności z wykonywaniem codziennych czynności manualnych lub niechętnie je podejmują,
• mimo odpowiedniego wieku nie potrafią wykonywać czynności samoobsługowych np. samodzielnie ubrać się, zawiązać butów, założyć spodni itp.,
• mają problemy z koordynacją ruchów obu,
• mają nieprawidłową postawę ciała,
• mają zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową,
• wykazują problemy grafomotoryczne.

Na czym polega terapia ręki?Są to zajęcia podczas, których pracując nad rączkami pamiętamy, że problemy motoryki małej mają swoje podłoże w:
• złym przystosowaniu posturalnym,
• nieadekwatnym napięciu mięśniowym,
• osłabionych mechanizmach równoważnych,
• problemach z czuciem powierzchniowym,
• problemach z percepcją wzrokową,
• problemach z koordynacją wzrokowo-ruchową.


PUER - Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny