Powrót

Wsparcie kompetencji rodzicielskich


"Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"

W trakcie zajęć postaramy się w prosty i niezwykle skuteczny sposób opanować sztukę empatycznej, opartej na wzajemnym szacunku i akceptacji komunikacji z dziećmi.
Warsztaty są przeznaczona dla każdego, kto chciałby lepiej zrozumieć i mądrzej kochać dzieci, budować z nimi bliską i głęboką relację.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi i pozwalają na:

• Określanie swoich granic, respektowanie granic dziecka,
• Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć swoich i dziecka,
• Motywowanie dzieci do współdziałania,
• Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
• Uwalnianie dziecka od narzuconych ról,
• Wspieranie procesu usamodzielniania się i rozwoju inicjatywy dziecka,
• Budowanie adekwatnej samooceny dziecka,
• Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

Program obejmuje cykl siedmiu spotkań, podczas których wspólnie zastanowimy się:

• Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób nieraniący innych?
• Jak zachęcać dziecko do nauki, sprzątania, wykonywania swoich obowiązków?
• Czy karać dziecko? Jak karać? Jeżeli nie karać, to jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka?
• Jak uczyć dzieci rozwiązywać konflikty z rówieśnikami? Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dzieckiem i rodzicami?
• Jak dostrzegać pozytywne strony naszego dziecka? Jak budować jego poczucie własnej wartości?
• Jak chwalić, aby budować poczucie własnej wartości dziecka? Jak chwalić by zmotywować do pracy?
• Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje?


PUER - Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny