Powrót

Biofeedback - metoda ta proponowana jest zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych chcących poprawić umiejętność koncentracji uwagi, zapamiętywania, kodowania, relaksacji, itp.

Jest to metoda terapii polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, opór elektryczny skóry (GSR), napięcie mięśni itp.

Trening EEG Biofeedback usprawnia funkcje mózgu takie jak:

• koncentracja uwagi,
• opanowanie emocji,
• relaks,
• usprawnienie procesów myślowych,
• szybka nauka,
• pamięć,
• twórczość.

Metoda EEG Biofeedback zalecana jest dla osób, u których występują:

• kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy;
• zaburzenia koncentracji uwagi;
• nadpobudliwość psychoruchowa;
• zaburzenia zachowania, problemy z właściwym zachowaniem i ogólną samokontrolą;
• zaburzenia snu;
• stany lękowe, depresja;
• trema, napięcie wewnętrzne, niska samoocena;
• przewlekłe bóle głowy, migreny;
• chroniczne zmęczenie;
• tiki.


PUER - Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny